Status Pembinaan

  "Concreting of lift pit" sedang dijalankan di blok Pangsapuri kos sederhana
  "Concreting of pile caps" siap dibina di blok Pangsapuri kos sederhana.
  "Concreting of pile caps" siap dibina dibahagian tempat parkir kereta bertingkat
  "Pile caps" dibina di blok Pangsapuri kos sederhana dan tempat parkir kereta bertingkat
  "Pile caps" dibina di blok Pangsapuri kos sederhana dan tempat parkir kereta bertingkat
  Gambar diambil pada 27 Julai 2015

  
  
  
  Gambar diambil pada 14 March 2016

  Gambar diambil pada 12 April 2017
  
  
  Gambar diambil pada 14 Jun 2017
  Gambar diambil pada 24 Oktober 2017
  
  Gambar diambil pada 28 Disember 2017
  
  
  
  
  Gambar diambil pada 9 Februari 2018
  
  
  
  Gambar diambil pada 10 April 2018
  
  
  Gambar diambil pada 30 Mei 2018
  
  
  Gambar diambil pada 30 Mei 2018
  
  
  Gambar diambil pada 30 Mei 2018
  
  Gambar diambil pada 10 Aug 2018
  
  
  Gambar diambil pada 10 Aug 2018
  Gambar diambil pada 1 Oct 2018
  
  
  Gambar diambil pada 1 Oct 2018
  
  
  Gambar diambil pada 1 Oct 2018
  Gambar diambil pada 13 Nov 2018
  
  

100% siap dibina - CCC diperolehi pada 26 Januari 2021